Transformacija koordinat iz D48/GK v D96/TM
na osnovi danih transformacijskih parametrov

 
 Interaktivni vnos koordinat točke
 
x

y

H

 Parametri
 
 

 

 
 Branje podatkov iz datoteke
 
Datoteka: