Transformacija elipsoidnih koordinat ETRS89 v D48/GK
na osnovi danih transformacijskih parametrov

 
  Interaktivni vnos koordinat točke
 
fi

la

h

  Oblika zapisa kotov
 
  Parametri
 
 

 

 
  Branje podatkov iz datoteke
 
Datoteka: