Transformacija elipsoidnih koordinat D96/φλ v D48/GK
na osnovi danih transformacijskih parametrov

 
  Interaktivni vnos koordinat točke
 
φ

λ

h

  Oblika zapisa kotov
 
  Parametri
 
  Visinski sistem
 
 

 

 
  Branje podatkov iz datoteke
 
Datoteka: