SiTrik

 

Spletna aplikacija za transformacijo koordinat s trikotniško transformacijo

 

 

1. Trikotniška transformacija

 

Trikotniško zasnovana odsekoma afina transformacija zagotavlja zveznost na celotnem območju države. Bistvo trikotniško zasnovane odsekoma afine ravninske je transformacija po trikotnih odsekih, dobljenih z t.i. Delaunayjevo triangulacijo. Topološko ujemanje Delaunayjeve triangulacije niza veznih točk v začetnem in ciljnem koordinatnem sistemu zagotavlja tudi povratnost transformacije.

 

Več o transformacijah na državni ravni…

 

 

2. Opis aplikacije in navodila za uporabo

 

Aplikacija omogoča interaktiven vnos posamezne točke ali vnos točk preko datoteke. Koordinate točke se poda v ravninskih koordinatah D48/GK (x in y) oz. D96/TM (n in e). Mejne vrednosti koordinat so naslednje:

·         20000 < x/n < 200000 in

·         355000 < y/e < 635000.

 

2.1 Interaktivni vnos

 

Pri ročnem vnosu vnesemo koordinate x in y oz. n in e. Izberemo še smer transformacije in kliknemo na gumb Izracun. Na zaslonu z rezultati se izpišejo podatki in transformirane koordinate.

 

2.2 Podatki v datoteki

 

Položaje točk zapišemo v besedilno datoteko s poljubno končnico. Datoteka mora vsebovati 3 stolpce: ime točke, x/n in y/e. Ime točke je znakovni niz. Koordinate točke so lahko podane s (x, y) oz. z (n, e). Vrstni red podanih koordinat je načeloma nepomemben, lahko je tudi v zaporedju (y, x) oz. (e, n). Ločilo med podatki je presledek ali tabulator, ločilo decimalnega dela od celega je vejica ali pika.

 

Primer vhodne datoteke:

       1s    98930.469   464431.813  

       2c   106641.279   481158.046

       333  126950.078   435072.710  

       S4   107507,817   487594,281  

       5a2  462247.509   109352.235

 

Datoteko naložimo s klikom na Prebrskaj… in nato s klikom na Prenesi. V naslednjem koraku izberemo smer transformacije in kliknemo na gumb Izracun. Če je bil izračun uspešen, se na naslednjem zaslonu pojavi povezava na datoteko z rezultati.

 

Koordinate transformiranih točk se vedno izpišejo v zaporedju x/n y/e, ne glede na to, kako so bile koordinate podane. Koordinate se izpišejo na isto število decimalnih mest kot je največje podano število decimalnih mest izhodiščne točke.

 

Velikost datoteke je zaradi zaščite pred preobremenjenostjo spletne aplikacije omejena na 50 KB, kar je dovolj za približno 1400 točk.

 

Izračun se ne izvede v primerih:

-          če je datoteka prevelika,

-          če so podatki v datoteki nepopolni ali

-          če je katera od točk zunaj območja modela.