Izračun transformacijskih parametrov in transformacija koordinat

Vhodni podatki v obliki Protra

 
Datoteka: