Izračun transformacijskih parametrov in transformacija koordinat

Vhodni podatki v obliki SiTra

 
Podatki - začetni datum:
Podatki - končni datum: