SiTraNet 4sitranetsitranet.si


Izračun transformacijskih parametrov in transformacija koordinat:

    Datoteki v obliki SiTra                Oblika Protra


Transformacija koordinat na osnovi danih parametrov:
 
    D48 --> D96                 D96 --> D48              ETRS89 --> D48


Transformacija koordinat na osnovi trikotniške transformacije: SiTrik v.4


Pretvorba koordinat:
 
    ETRS89 --> D96


Navodila za uporabo programa:

    HTML           PDFsitra Program SiTra 2.10
  

sitranet.si 2008-2017 
info@sitranet.si
Klemen Kozmus Trajkovski & Bojan Stopar, FGG